ВУСИ СЪС 100 ОТ 100 ТОЧКИ ЗА „ЕРАЗЪМ+“

Jan 8, 2021

И за новия програмен период – 2021 – 2027 г., Висшето училище по сигурност и икономика събра максимален брой точки за програмата „Еразъм+“. Това ще даде на вуза още повече възможности за участие в многобройни проекти и през следващите години.

Независими експерти към Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ на Европейската комисия са дали максималната оценка на ВУСИ, което е доказателство, че вузът отговаря на изискванията на програма „Еразъм+“ и ще продължи да следва и подкрепя нейните приоритети.

„Никога не съм се съмнявал във възможностите на нашето училище за участието ни в „Еразъм+“, което се доказа за пореден път“, изтъкна проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика.

„В рамките на програмата сключихме договори с редица реномирани европейски университети, което отвори още повече врати пред нашите студенти. Вярвам, че в най-скоро време ситуацията в световен мащаб ще се нормализира и ще засилим мобилността на студентите“, коментира доц. д-р Людмила Дикова, зам.-ректор на ВУСИ и координатор по програмата „Еразъм+“.

И през настоящия програмен период Висшето училище по сигурност и икономика ще продължи да разширява мрежата си от партньори и да дава възможност на студентите да обменят ценен опит в доказани европейски университети.