“Лидерство в трансформиращото се общество – нови парадигми” – Дигитален Workshop

Oct 26, 2021

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТИ И ИКОНОМИКА И ЦЕНТЪР ЗА ЛИДЕРСТВО И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

Ви канят на  

ДИГИТАЛЕН WORKSHOP „ЛИДЕРСТВО В ТРАНСФОРМИРАЩО СЕ ОБЩЕСТВО – НОВИ ПАРАДИГМИ“

на 29.10.2021 г. (петък)

 Мото на сесията: „Преди да се превърнете в лидер, успехът е свързан
с личностното Ви израстване. Когато сте лидер, успехът е свързан
с израстването на другите“ – Джак Уелч

Начин на провеждане: Онлайн в Google Meet

 

Организатори: Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) и Център за лидерство и публични политики

Модератор: проф. д-р Валентин Василев

Специален гост на събитието: г-н Михаил Балабанов – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката

На уъркшопа са поканени за участие студенти от ВУСИ, специалисти от практиката чрез връзки с техните професионални общности и организации, НПО, представители на медии и държавните институции.

Програма

12.00 – 12:30 – проф. д-р Валентин Василев – „Лидерството в трансформиращо се общество – за новите парадигми и тенденции“

12:30 – 13:00 – Михаил Балабанов – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси – „Роля на Центъра за развитие на човешките ресурси в изграждането на лидери в България“

13:00 – 13:15 – д-р Снежана Миликина – „TeamPro“ – „Баланс и визия – за лидерството в публичната администрация“

13:15–13:30 – Константин Чорбаджийски – „Godel Technologies“ – „Лидерството бизнес организациите – примери от IT сектора“

13:30 – 14:30 – Време за въпроси

Всички регистрирали се и участвали във форума ще получат сертификати за участие от Центъра за лидерство и публични политики към ВУСИ!

Заявката за участие се попълва тук.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ

Валентин Василев е професор по национална сигурност (кризисни ситуации и управление на човешките ресурси) във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) – Пловдив, и ръководител на Центъра за лидерство и публични политики в същото учебно заведение.

През периода 2000 – 2021 г. е част от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, като е заместник-декан на Правно-исторически факултет от 2010 до 2019 г., както и ръководител на катедра „Национална сигурност и публична администрация“.

Автор е на повече от деветдесет публикации в научни издания в България и чужбина, както и на седем монографични издания в областта на мениджмънта на човешките ресурси, кризисните ситуации; екипната форма на работа; мотивацията и организационното поведение; публичния мениджмънт и публичните политики и др.

Професор Василев притежава богат практически опит в публичния сектор като: заместник-кмет на община Благоевград (2007 – 2010 г.); обществен посредник (омбудсман) на община Благоевград (2018 – 2021 г.); експерт в реализацията на проекти в повече от двадесет общински администрации; член на Научно-консултативния съвет и лектор към Института по публична администрация (ИПА); оценител на проекти към Министерството на младежта и спорта и фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

 Михаил Балабанов е изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси. През предишни периоди е работил там като експерт, директор на дирекция и главен секретар. Бивш заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта. Заемал е поста на изпълнителен директор на Национален център за европейски младежки програми и инициативи. Бил е съветник на министър на младежта и спорта, както и на вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството.

Снежана Димитрова Миликина е доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и магистър по икономика, специалност „Международни икономически отношения” на УНСС. Има над 20-годишен опит в държавната администрация и частния сектор. Притежава сертификат от Висшата школа по администрация, ENA, Република Франция, придобит през периода 2007 – 2009 г., сертификат от IBM по лидерство и управление на промяната, 2007 г., и удостоверение за обучител по извършване на оценка на въздействието на позиции на Република България по общностното законодателство и политики на ЕС от 2009 г. Специализирала е краткосрочно в САЩ, Великобритания, Германия, Италия, Австрия, Дания, Ирландия, Полша, Чехия, Испания, Португалия, Литва и Холандия.

Автор на публикации в сферата на публичните политики, управлението на човешките ресурси и стратегическото управление в публичния сектор.

Член на авторските колективи при разработването на основните стратегически документи в областта на развитието на държавната администрация през последните 15 години.

Преподавател е в Института по публична администрация – София, Висшето училище по сигурност и икономика и СУ „Климент Охридски“, както и е водила курсове в ЮЗУ „Неофит Рилски”, ТУ – София, и ЕПУ – Перник.

 Константин Чорбаджийски е Head of Operations & Managing Director на UK компанията Godel Technologies Europe за България.

Близо 16 години от кариерата му минават в ресторантьорството и хотелиерството, като заема различни ръководни позиции в България и чужбина.

През 2018 г. решава да смени сферата на развитие и започва да се занимава с подбор на кадри в ИТ сферата. За 3 години заема различни позиции от младши специалист до мениджър ИТ проекти в Агенцията за подбор на персонал „Horizons”.

Има средно специално образование по икономика, с II степен икономист счетоводител. През 2006 г. завършва Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ с профил „бакалавър“, „Публична администрация“. Завършва и магистърска програма по същата специалност в същия университет.

Константин Чорбаджийски на заеманата в момента позиция активно се занимава с подбора на специалисти в ИТ сферата, със стратегии в развитието и управлението на човешките ресурси, с Employer Branding стратегии.

Участвал е в различни конференции като лектор в сферата на човешките ресурси. В момента води собствена поредица в мобилното приложение Clubhouse, като засяга различни проблеми в тази сфера със своите гост-лектори.