Дигитален workshop във ВУСИ предизвика голям интерес и задълбочена дискусия

Oct 29, 2021

Първото от редица събития, организирани от Центъра за лидерство и публични политики, се проведе днес online. Уъркшопът бе на тема „Лидерство в трансформиращо се общество – нови парадигми“ и модератор на срещата бе проф. д-р Валентин Василев, който е и ръководител на Центъра за лидерство и публични политики.

Срещата откри президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов, който приветства първата инициатива на Центъра и подчерта важността на добрите лидери, особено в трудни времена като сегашните.

В началото проф. Василев представи пред участниците презентацията си,  посветена на темата за лидерството и базирана на личния му голям теоретичен и богат практически опит.

Специален гост на събитието беше г-н Михаил Балабанов – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката, който  като изключително интересен събеседник и отличен професионалист  засегна темата за мобилността на студентите и преподавателите в контекста на ковид пандемията и разбира се, очерта основните предимства в ролята на Центъра при изграждането на модерни лидери.

Особен интерес предизивика представянето на д-р Снежана Миликина, което провокира емоционална дискусия сред участниците. Остана отворен за отговор въпросът дали лидерството се възпитава и изгражда, или лидерите се раждат такива, но накрая всички се обединиха около идеята за нуждата от изявени лидери в сферата на публичната администрация.

Като представител на бизнеса в дискусията се включи и Константин Чорбаджийски с презентация на тема „Лидерството бизнес организациите – примери от IT сектора“.

Интерес към събитието проявиха десетки студенти и докторанти, работещи хора и кандидат-студенти. Това е първата инициатива на Центъра, посветена на лидерството, като предстоят още много нови интересни и ползотворни срещи.