Маргарита Моллова, студентка 2-ри курс „Митническо разузнаване и разследване“, е новият председател на Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика. Тя бе избрана по време на редовно отчетно-изборно събрание на съвета в края на месец октомври.

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов бе почетен гост на заседанието. Той поздрави новоизбраните ръководни представители на студентската общност и им пожела да увеличат постигнатите резултати, като ангажират още по-активно техните колеги в разнообразните научни, образователни и културни инициативи на висшето училище.

Събранието избра за зам.-председатели на Студентския съвет първокурсниците Мария Паула Делииванова от специалността „Бизнес мениджмънт“ и Теодора Костадинова от „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Георги Минков, студент в 1-ви курс специалност „Криминалистика“, стана секретар, а за зам.-секретар бе утвърдена първокурсничката по криминалистика Мирослава Николова.

Предишният председател Илиян Илиев получи благодарностите на своите колеги за приноса за реализирането на студентските инициативи по повод 20-годишния юбилей на ВУСИ.