Нов Студентски съвет на ВУСИ

Mar 8, 2016

Студентския съвет (СС) на Висшето училище по сигурност и икономика е с нов председател, секретар и членове. Младите хора, които учат във вуза, избраха Илия Стойчев за председател на организацията, а Фаня Байдакова получи доверие да бъде секретар на СС. Дейността ни ще бъде изцяло съобразена със Закона за висшето образование и Правилникът за дейността на ВУСИ, както и с утвърдения академичен порядък, заявиха членовете на Студентския съвет. И декларираха, че ще подпомагат учебния процес, ще организират младежки семинари и ще работят за запазване и развитие на образователната, научната и социална дейност във вуза. Реализацията на студентски инициативи и проекти също е сред приоритетите на младите хора, стана ясно от изказване на новоизбрания председател. Илия Стойчев се обяви за продължаване и надграждане на добрите взаимоотношения с други студентски организации в страната и иницииране на срещи с представители на интелектуалния, духовен и бизнес елит. Целият екип на Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика гарантира на своите колеги, че в бъдеще ще продължава да бъде все толкова активен и иновативен, оправдавайки гласуваното му доверие.