Новата книга на проф. д.п.н. Георги Манолов “Въведение в политическата наука” излезе от печат

Apr 26, 2013

Излезе от печат новата книга на президента на Колежа проф. д.п.н. Георги Манолов със заглавие “Въведение в политическата наука”. Изданието е едно от първите по рода си изследвания на политическата наука в България. Изследването е една по-различна монография, с която се прави опит за „разчупване” на някои тесногръди виждания за политическата наука и успоредно с това се разкриват дълбоките исторически корени на политиката през вековете. Защо „Въведение в политическата наука”, а не например „Политология” или само „Политическа наука”? Защото съвременната политология е интердисциплинарна, синкретична и проблемна. И най-вече защото днешната политическа наука никога не е традиционна и конвенционална, а мощен прожектор на теоретични иновации в света на голямата политика.

 

 

 

Първият раздел на книгата с богатата гама политически идеи, теории и концепции запознава с теориите от древността до наши дни на Аристотел, Т. Аквински, Н. Макиавели, Т. Хобс, Дж. Лок, Ш. Монтескьо, Ж.-Ж. Русо, Г. Ф. Хегел, Ал. Дьо Токвил, К. Маркс и др., включително и с такива като национализма и глобализма, на които някои днес гледат като на нови „религиозни постулати” в социалната мисъл. Вторият пряко е фокусиран към най-същественото в политическите схващания за властта като социалнополитически феномен, за политическата система, за политическите режими, за институциите на държавната власт, за политическите партии, за политическата култура, за лидерството в политиката и т.н. Третият раздел обхваща разнообразна тематика от сферата на приложната политология, политическия маркетинг и политическата практика. Този труд има твърде специфичен научен характер: от една страна, има качествата на монография, а от друга, достойнствата на университетско учебно пособие. Книгата е предназначена за широк читателски кръг от учени, експерти, политици, журналисти и др. Тя може да се ползва от студентите от УНСС – София, и от КИА – Пловдив, на които проф. Манолов преподава политологическата материя.

Проф. д.п.н. Георги Манолов е президент на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, и един от неговите основатели. Чете лекции по политология, политически маркетинг и избирателни системи като щатен преподавател в УНСС. Проф. д.п.н. Манолов е автор на над 150 научни и научнопопулярни публикации в страната и чужбина. Работи в областта на теорията на политиката, елитарните теории, политическия имидж, предизборните кампании, финансирането на партиите и др. Автор е и на десетки монографии и учебници.