„Новоприетите първокурсници от випуска в юбилейната 20-а годишнина на ВУСИ са усмихнати, лъчезарни и като нас амбициозни“ – споделя впечатленията си второкурсничката Маргарита Моллова от динамичното си ежедневие в кандидатстудентския отдел на вуза. Студентката по митническо разузнаване и разследване посрещна заедно с мениджъра „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Борис Зарков и с колегата си Антон Колев от втори курс „Национална сигурност“  още едно от новите попълнения в редиците на студентската общност на висшето училище. Това е Милица Андонова, която ще бъде първи курс в  специалността „Дигитален маркетинг“ и ще усвоява професионални знания и умения на високо академично ниво.

Кандидатстудентската кампания преминава при изключителен интерес към актуалните бакалавърски и магистърски програми на ВУСИ и записването продължава. „Студентският съвет на вуза приема с радост нови идеи и желаещи да се включат в неговата дейност, очакваме Ви“ – приканва новите първокурсници Маги. Тя участва в дейността на ръководния орган на студентската общност още от самото начало на обучението си тук. Затова им разказва, че студентската активност и креативност са изключително ценени от ръководството на вуза в лицето на президента проф. д.п.н. Георги Манолов и от цялата академична общност.

Маги и Антон отбелязват с гордост на всеки първокурсник за безапелационен успех на ВУСИ, получило най-високата си институционална оценка досега 9,08 при максимална 10 и отново максимална 6-годишна акредитация в съответствие със Закона за висшето образование. „Това ни дава хоризонт за нови възможности и покоряване на следващите по-високи върхове“ – подчертават студентите.