Предстоящи събития

 

Международна научна конференция организирана от Висшето училище по сигурност и икономика-Пловдив на тема: „Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион“. Конференцията ще се проведе на 13.XI.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на ВУСИ на адрес гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ №13.

Допълнителна информация
Заявка за участие
Additional information
Application form