Ангел Стойков бе на делово посещение във ВУСИ дни преди да бъде избран за председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС). Той се срещна с председателя на Студентския съвет на висшето училище Маргарита Моллова.

Във фокуса на разговора между двамата бяха ключовите предизвикателства във висшето образование в Пловдив. Засегнат бе проблемът със студентските общежития и държавните стипендии, на които право би трябвало да имат и възпитаниците на частните висши училища.

По време на срещата се акцентира на важността на студентската равнопоставеност. Бе посочено, че всички студенти заслужават еднакви права и не трябва да бъдат пренебрегвани.