Председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Даниел Парушев и новото ръководство на Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика в лицето на председателя Маргарита Моллова и зам.-председателя Мария Паула Делииванова проведоха делова среща.

Тя се състоя в рамките на тържествените чествания на 20-годишнината на висшето училище на 4 ноември. Бяха обсъдени актуални теми от студентския живот в България и предстоящи инициативи на студентите от пловдивския вуз.

По време на празничната кулминация с почетното участие на президента на страната Румен Радев ВУСИ получи грамота от Изпълнителния съвет на НПСС  по случай 20 години от основаването си за значим принос в утвърждаването на висшето образование и подкрепа на студентската активност сред младите хора в България.