Обмисля се създаването на нов университет

Jun 12, 2014

Президентът на Колежа по икономика и администрация – Пловдив проф. дпн Георги Манолов участва в престижна научна конференция в Ниш. Тя беше по проект „Образованието и мира на Балканите в полза на европейската интеграция”. Представители на повече от 10 държави, сред които Русия, Румъния, Хърватия, Македония, Словения направиха своите презентации. Президентът на КИА проф. Георги Манолов представи доклад на тема „Проблеми на българското висше образование в контекста на евроинтеграцията на балканските държави”.

В дух на добросъседство и европейска толерантност всички участници в научната конференция говореха на собствените си езици. Те се обединиха и около идеята за необходимостта от създаването на нов университет за дистанционно обучение, който да обедини научната общност в региона и да стимулира развитието на отношенията между държавите, като повиши интересът към качественото образование. Центърът на бъдещото висше учебно заведение ще бъде в Пловдив, а във всяка страна ще се разкрият филиали. Обучението се предвижда да бъде на английски език и на български. Това ще стимулира междукултурния обмен и ще спомогне за преодоляване на различията между хората на Балканите, категорични бяха участниците в научната конференция. През есента те ще се съберат в Пловдив, за да обсъдят идеята и да начертаят насоките за нейното развитие. Много известни учени приветстваха идеята, като изразиха задоволството си от разговорите и постигнатия консенсус.