Студентският съвет на ВУСИ в лицето на своя председател Маргарита Моллова и секретар Арсени Коларов участва активно в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС). То се проведе в края на миналата седмица в града под тепетата и негов домакин бе МУ-Пловдив.

„Обсъждахме годишния бюджет на НПСС за настоящата година и по какъв начин ще бъдат разпределени средствата за този календарен период“ – коментира студентската председателка. „Дискутирани бяха и политиките, позициите и партньорствата на НПСС с цел формулиране на стратегическите направления за развитието на организацията. Събранието прие и съответните промени в правилника за дейността, които са необходими за актуализиране и подобряване на неговата работата“ – информира още Маргарита Моллова.

По време на заседанието са сформирани и постоянните комисии към НПСС, които да подпомагат различни аспекти от дейността на студентските съвети. Председателят на Студентски съвет Маргарита Моллова се включва в комисията за ,,Връзки с обществеността”.