Център за обучение през целия живот

Възможностите за обучение, които Висшето училище по сигурност и икономика предлага, продължават и извън образователно-квалификационните степени „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“. Социалната среда се променя с изключително бързи темпове, а с това и необходимостта от постоянно надграждане и усъвършенстване на знанията и уменията.

Центърът за обучение през целия живот към ВУСИ оказва помощ както на студенти, така и на вече завършили професионалисти, желаещи да се развиват, за да бъдат все по-успешни в кариерата си. Всеки, който иска да надгради обучението си и да повиши квалификацията си, може да се консултира с експертите в Центъра за обучение през целия живот и да реши коя следваща стъпка би била най-успешна за развитието му.

Адрес:
Пловдив бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:
032/ 622 522

e-mail:
learning @ vusi.bg

Адрес:

Пловдив бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:

032/ 622 522

e-mail:

learning @ vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини