Докторантът на ВУСИ Стефка Бангова взе участие в трети обучителен тренинг по проект „R2COM – Превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм в общността“. Той се състоя от  14 до 19 април в Стокхолм, Швеция.

Водеща организация по проекта бе Association Militants des Savoirs, Франция, а партньори бяха институции и неправителствени организации от Португалия, Швеция, Италия, Унгария, България, Албания и Косово. Българският партньор бе Фондът за превенция на престъпността ИГА, беше представен от програмния директор на организацията и още трима участници.

Проектът има за цел да насърчи участието на неправителствените организации в превенцията и противодействието на насилствения екстремизъм, особено при предоставянето на последващи грижи за новоизлезли лица. Като резултат ще бъдат разработени иновативни и ориентирани към бъдещето програми с цел повишаване компетенциите на професионалистите от НПО за превенция и противодействие на насилствения екстремизъм, както и за работа с уязвими (към радикализация) лица.

 Проект „R2COM – Превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм в общността“ се финансира от Програма Еразъм Плюс на Европейската комисия.