Огромен интерес към откритите уроци във ВУСИ

Dec 10, 2015

Огромен интерес към откритите уроци във Висшето училище по сигурност и икономика проявяват учениците от Пловдив. Възпитаниците на средните училища в града искат да усетят академичния дух и да присъстват на интересните лекции, които авторитетните преподаватели на ВУСИ са подготвили за тях. Поредният открит урок беше по дисциплината „Маркетинг”, а на него присъстваха представители на СОУ „Христо Г. Данов” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Лекцията изнесе гл. ас. д-р Михаил Михайлов, който въведе децата в необятната, но изключително интересна област на мърчандайзинга. Това е съвкупност от техники, целящи да помогнат за продажбата на даден продукт. Интерактивната презентация грабна вниманието на учениците, които разбраха как продуктовата политика съдейства за налагането на стоки и услуги на пазара, като успоредно с това формира и потребителското търсене. Децата влязоха в активен диалог с гл. ас. д-р Михаил Михайлов, който им разкри едни от най-често срещаните рекламни похвати в търговията. Даде им конкретни примери, с които всеки се сблъсква в ежедневието и които в крайна сметка ни подтикват към покупката на дадени стоки и услуги. Динамичната лекция за пореден път показа колко наблюдателни и съобразителни са учениците, които даваха препоръки и съвети като истински професионалисти. Науката за търговията се оказа изключително привлекателна за тях и те поискаха да надградят знанията си за нея като студенти във Висшето училище по сигурност и икономика. След откритата леция учениците се поинтересуваха от специалностите и начините за кандидатстване във вуза. Разгледаха супер модерната материална база и се убедиха, че именно качественото образование и отличните практически умения, които дава ВУСИ, са гаранцията им за успешна професионална и житейска реализация.