Онлайн кандидатстване – Бакалавър

Данните, които попълвате, ще бъдат използвани само и единствено за кандидатстване във ВУСИ. За да станете наши студенти, освен онлайн формата, можете да дойдете и да подадете своето есе или да попълните тест и на място във ВУСИ на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13.
Кандидатстването по магистърски програми става на място в кандидат-студенския център на ВУСИ на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13
За повече информация: тел. 032/ 260 974

Информация на кандидат-студента

Специалности и форми на обучение

Изберете реда на специалностите при класиране в съответствие с Вашите желания

Конкурсни изпити