Онлайн обучение

Онлайн обучението във ВУСИ се осъществява чрез интерактивната платформа Microsoft 365. Тя дава изключително широки възможности, които преподавателите и студентите на ВУСИ използват, за да има успешен и ползотворен учебен процес и да бъдат в постоянна връзка помежду си. Обучителният процес се осъществява през приложението Teams, където се провеждат лекциите и изпитите на всички студенти. Всеки студент има свой личен профил в платформата, през който посещава лекции, изпити и се свързва с колеги, преподаватели и администрация. За максимално улеснение те постоянно получават в екипите си в приложението актуална информация, касаеща образователния процес. Там студентите могат и да задават въпросите си директно на преподаватели и на администрация на ВУСИ.

Платформата включва разнообразни продукти, полезни в хода на обучението на студентите и правещи комуникацията бърза и лесна. Това са всички стандартни офис приложения, които се използват в ежедневието – Word, Excel, Power Point и т.н. Те са базирани в облачна технология и са с най-висока степен на защита. Това позволява съхраняването и споделянето на информация, без да се прави компромис със сигурността, и в същото време дава възможност за съвместна работа по проекти, лекции и задачи от различно естество. Умните приложения, като Teams, SharePoint и One Drive, помагат за по-доброто организиране на презентационните материали, пестят време и улесняват работата в екип, което е изключително важно при дистанционното обучение.

С внедряването на платформата за онлайн обучение ВУСИ издигна качеството на образователния процес на още по-високо равнище, а от дигитализацията на учебното съдържание се възползват всички студенти.

С постоянното осъвременяване на учебния процес и следенето и прилагането на новостите в елитното образование Висшето училище по сигурност и икономика за пореден път доказва, че поставя студентите в центъра на обучението.