Онлайн обучение

Онлайн обучението във ВУСИ се осъществява чрез интерактивната платформа Microsoft 365. Тя дава изключително широки възможности, които преподавателите и студентите на ВУСИ използват, за да има успешен и ползотворен учебен процес и да бъдат в постоянна връзка помежду си. Обучителният процес се осъществява през приложението Teams, където се провеждат лекциите и изпитите на всички студенти. Всеки студент има свой личен профил в платформата, през който посещава лекции, изпити и се свързва с колеги, преподаватели и администрация. За максимално улеснение те постоянно получават в екипите си в приложението актуална информация, касаеща образователния процес. Там студентите могат и да задават въпросите си директно на преподаватели и на администрация на ВУСИ.

Платформата включва разнообразни продукти, полезни в хода на обучението на студентите и правещи комуникацията бърза и лесна. Това са всички стандартни офис приложения, които се използват в ежедневието – Word, Excel, Power Point и т.н. Те са базирани в облачна технология и са с най-висока степен на защита. Това позволява съхраняването и споделянето на информация, без да се прави компромис със сигурността, и в същото време дава възможност за съвместна работа по проекти, лекции и задачи от различно естество. Умните приложения, като Teams, SharePoint и One Drive, помагат за по-доброто организиране на презентационните материали, пестят време и улесняват работата в екип, което е изключително важно при дистанционното обучение.

С внедряването на платформата за онлайн обучение ВУСИ издигна качеството на образователния процес на още по-високо равнище, а от дигитализацията на учебното съдържание се възползват всички студенти.

С постоянното осъвременяване на учебния процес и следенето и прилагането на новостите в елитното образование Висшето училище по сигурност и икономика за пореден път доказва, че поставя студентите в центъра на обучението.

Често задавани въпроси

Как се провежда онлайн обучението?

Онлайн обучението във ВУСИ се провежда в приложението Microsoft Teams. Всички студенти имат създадени профили в платформата Microsoft 365, чрез които получават достъп до екипите за отделните дисциплини, ресурсите, които качват преподавателите, както и набор от приложения, които улесняват обучението в електронна среда . През платформата студентите могат да осъществят контакт с всички свои колеги, преподаватели и администрация.

Как да вляза в платформата?

Можете да достъпите Teams директно през web браузъра на Вашето устройство на следния адрес: https://teams.microsoft.com. Можете също да свалите приложението Teams на компютър или мобилно устройство. На e-mail адресът, който сте посочили при записването си във ВУСИ, ще получите електронно писмо с данни за достъп.

Какво ми е необходимо, за да вляза в платформата?

Данните за достъп ще получите на e-mail-a си. При първото влизане в платформата ще Ви бъде дадена възможност да смените паролата си и да въведете телефонен номер и e-mail, който да служи за верификация на акаунта Ви.

ВАЖНО! Запомнете новата парола, която сте създали на различните си устройства!

Как да не пропускам важната информация за учебния процес?

Приложението Teams дава възможност за включване на известия на Вашето устройство, когато има активност. По този начин ще научавате веднага щом бъдете добавен в нов екип, бъде качен графикът за новия семестър или се публикува друга важна информация, касаеща учебния процес.

Как да разбера по кои дисциплини ще се обучавам?

В началото на всеки семестър студентите се добавят в екипи по съответните дисциплини, които ще изучават. Те са описани и в разписа за семестъра. Ако някой студент не е добавен в даден екип, трябва да се свърже с преподавателя по дисциплината или да уведоми техническия отдел.

Как да се явя на онлайн изпит?

Изпитите в платформата Teams се провеждат по предварително обявен график на изпитната (поправителна, ликвидационна) сесия. Всеки студент е добавен в екип за дадения изпит и там получава достъп до изпита в уречения час.
ВАЖНО! Препоръчително е да влизате в платформата поне няколко минути преди началото на изпита, за да избегнете риска от технически проблеми в последния момент.

Колко време трае изпитът?

Обикновено изпитите в Teams са с продължителност 30 мин. (или повече, ако преподавателят предварително го е обявил). Ако не завършите и предадете изпита в този срок, системата няма да го „види“ и няма да можете да бъдете оценени.
ВАЖНО! Времетраенето на изпитите се задава автоматично. Това означава, че ако началото е в 10:00:00 часа, а времетраенето – 30 мин., то трябва да предадете работата си преди 10:30:00 часа, защото в 10:30:01 ч. системата вече няма да приеме изпита Ви!

Изпитвам затруднения при използването на платформата, как да се справя?

Винаги можете да поискате съдействие от свой колега или да пишете имейл на online @ vusi.bg, като напишете имената си, факултетния номер и проблема, с който сте се сблъскали.
Администраторът не носи отговорност за забравена парола, изтрито приложение от някое от устройствата Ви или техническа и/или физическа невъзможност да се включите в даден изпит или лекция навреме.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини