Открит урок за ученици във ВУСИ

Nov 27, 2015

Единадесетокласници от СОУ „Св. Паисий Хилендарски” посетиха Висшето училище по сигурност и икономика.

Висшето училище по сигурност и икономика прие единадесетокласници от СОУ „Св. Паисий Хилендарски” в Пловдив. Те присъстваха на открит урок по дисциплината „Маркетинг” на декана на учебно-научния център „Икономика и управление” доц. д-р Милена Тепавичарова. Тя провокира любопитството на учениците с реален пример за съществуваща фирма. Единадесетокласниците трябваше да посочат силните и слаби страни, заплахите и възможностите, породени от вътрешните и външни фактори за организацията. Учениците приеха предизвикателството и активно се включиха в дебата. Семинарното упражнение премина в открит диалог, който показа, че децата са усвоили материала от училище и с нетърпение очакват да надградят наученото. Те се справиха със задачата и дори започнаха помежду си да дискутират по SWOT анализа на фирмата, която беше дадена за пример. Доц. д-р Милена Тепавичарова остана очарована от будните ученици и им отправи още едно предизвикателство – да приложат наученото от открития урок лично за себе си. „Започнете от вас самите, приберете се вкъщи и опишете силните си и слаби страни. Така ще знаете къде сте и къде искате да стигнете”, посъветва ги декана на ВУСИ и шеговито допълни, че не трябва да показват на никого таблицата с личните им слабости и възможности. Децата с охота приеха предложението и разбраха, че във Висшето училище по сигурност и икономика освен знания и умения, ще намерят и истински приятели. След открития урок, единадесетокласниците разгледаха супер модерната материална база на вуза. Видяха богатата библиотека, специализираните кабинети по ресторантьорство и криминалистика, залата за бойни изкуства. Учениците от 11 Г клас на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” не скриха, че са приятно изненадани от условията за обучение, начинът на преподаване и атмосферата във ВУСИ. Те се поинтересуваха от специалностите в отделните направления, както и начинът за кандидатстване, въпреки че им предстои още една година в средното образование. Искаме пак да посетим висшето училище, да попием от студентския дух и да следваме тук, заявиха те на тръгване. Държим да присъстваме на други реални занимания, категорични бяха учениците, които не пропуснаха възможността да си направят общи снимки пред сградата на ВУСИ.