Официалното откриване на учебната 2022/2023 г. ще се състои на 08.10.2022 г. от 11.00 ч. в I аудитория.

Jun 30, 2022

Официалното откриване на учебната 2022/2023 г. ще се състои на 08.10.2022 г. от 11.00 ч. в I аудитория.