Информационната платформа „Сам постигам“ популяризира възможностите за подкрепа на ученици и студенти с един родител или без родители, отраснали в институции или поверени на грижите на роднини.

Целта на платформата е да ги информира и мотивира да имат по-добро бъдеще с оглед на своето образование.

Стипендиите, които са предоставени в сайта, изискват от кандидатите отличен или много добър успех, мотивационни писма, както и да участват в различни дейности, които развиват техните умения.

Сайтът е създаден в резултат на спечелен социален проект в Национален ученически конкурс „Млад благотворител“ 2023, организиран от Фондация „Благотворител“.