Покана за информационно събитие

Sep 22, 2014

Уважаеми преподаватели, студенти, госпожи и господа!

Имаме удоволствието да Ви поканим на 25 септември (четвъртък) 2014 година от 10.00 часа в заседателна зала на Колеж по икономика и администрация в град Пловдив, бул.„Кукленско шосе” 13 на заключителна пресконференция, която ще се проведе във връзка с приключването на проект BG051PO001-3.1.08 – 0018 „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив“