Покана за информационно събитие

Oct 20, 2014

Уважаеми преподаватели, студенти, госпожи и господа!

Имаме удоволствието да Ви поканим на 23 октомври (четвъртък) 2014 година от 11:00 часа в заседателна зала на Колеж по икономика и администрация в град Пловдив, бул.„Кукленско шосе” 13 на заключителна пресконференция, която ще се проведе във връзка с приключването на проект BG051PO001-4.3.04 – 0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив“