Посланикът на Азербайджан в България Н. Пр. д-р Хюсейн Хюсейнов ще посети Висшето училище по сигурност и икономика на 28 септември 2023 година, четвъртък, в 11:30 часа.

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и посланик д-р Хюсейнов ще проведат делови разговор. Участие в него ще вземе също академичното ръководство на вуза.

След това Негово Превъзходителство ще се срещне в 12 часа в Заседателната зала със студенти от трите професионални направления по сигурност, икономика и администрация и управление.