Работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас Негово Превъзходителство д-р Хюсейн Хюсейнов проведе академичното ръководство на Висшето училище по сигурност и икономика. Председателят на Настоятелството Олга Манолова и ректорът проф. д-р Йордан Бакалов обсъдиха с високопоставения гост възможностите за сътрудничество в научната и образователната сфера в двете страни.

След това посланик д-р Хюсейнов се срещна с преподаватели и със студенти от трите професионални направления по сигурност, икономика и администрация и управление. Той ги запозна с богатото историческо и културно наследство на Азербайджан, като представи възможностите за икономическо партньорство и туристически обмен с България.

Възпитаниците на ВУСИ проявиха изключителен интерес към образователната система и университетите в Азербайджан. Посланикът ги информира, че според световна рейтингова статистика по тази линия страната му заема челни позиции в региона. Проучването е на базата на броя на научни публикации, реализирани нови библиотеки и лаборатории, както и по инвестициите, които са вложени в образованието. Важен факт е, че в Азербайджан от капитала в енергийния сектор се пренасочва в образователния. Очакванията са да бъдат създадени в рамките на 10 – 15 години съвременни високопрофилирани кадри в областта на икономиката и на администрацията.

Негово Превъзходителство съобщи, че в резултат от деловото си посещение и проведените разговори, се ангажира да съдейства за осъществяване на сътрудничество между ВУСИ и университети в Азербайджан.

Посланик д-р Хюсейнов разгледа също модерната база на вуза, която отговаря на съвременните стандарти за авторитетен образователен и научен център, предоставящ високо европейско ниво на учебния процес за български и чуждестранни студенти. В края на визитата си високопоставеният гост посети и Издателския комплекс на ВУСИ. Той се снима с книгата „Шуша. Историческа и културна столица на Азербайджан“ и с професионалния екип, работил по нейната реализация. Тя е част от заглавията на издателството на вуза и се разпространява безплатно.

Онлайн версията е публикувана в библиотеката на сайта на Лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион при Висшето училище по сигурност и икономика ➡️ https://bit.ly/3PVC1lK .