Учебни практики

Практиките и стажовете по специалността са неизменна част от образователния процес във ВУСИ. Водено от убежденията си, че практическата подготовка е не по-малко важна от теоретичната, ръководството на ВУСИ организира и осигурява задължителните стажове по специалността на своите студенти.

Студентите от всички специалности имат възможност да проведат своите стажове в утвърдени и авторитетни бизнес и обществени организации, съобразно спецификата на научното направление, в което се обучават. Студентите в специалност „Туризъм” провеждат своите задължителни практики и стажове в 5-звездни хотели в Турция.

Стажовете са отличен старт в професионалната реализация, тъй като вече се утвърждава тенденцията големите компании да подбират служители си измежду своите стажанти. Голяма част от възпитаниците на ВУСИ градят своята професионална кариера именно във фирмите, в които са стажували.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини