Председателят на АИКБ Васил Велев с майсторски клас във ВУСИ

Oct 24, 2016

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев се срещна с ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика и откри първия майсторски клас за студентите на вуза. От учебната 2016/2017 година ВУСИ стартира нови форми за провеждане на обучаващи тренировъчни семинари, които целят приобщаване към нови области на знанието и отработване на практически навици. Честта и отговорността за провеждане на първия майсторски клас се падна на председателят на АИКБ, който освен че се представи като експерт, дълбоко познаващ проблемите на трудовия пазар в България, представи и работещи решения за тяхното преодоляване.
Пред препълнената аудитория във Висшето училище по сигурност и икономика Васил Велев разясни същността, целите, задачите и отговорностите на асоциацята, която представлява интересите на малкия и среден бизнес. Успоредно с това председателят на АИКБ очерта постиженията и предизвикателствата пред съсловната организация, чийто пълноправен член е и ВУСИ.
Асоциацията на индустриалния капитал в България е призната за представителна за работодателите на национално равнище и е утвърдена като говорител на реалния производствен сектор. Тя е единствен представител на интересите на публичните дружества и на компаниите, оказващи услуги от общ интерес в страната. Освен това АИКБ членува в Международната организация на работодателите, в Международния конгрес на индустриалците и предприемачите, в Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и фирмите, предоставящи услуги от общ интерес – партньор на Европейската комисия, както и в още редица престижни асоциации.
„Оценявам изключително високо инициативата на ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика за провеждане на срещи с представители на работодателските организации”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. И допълни, че идеята за майсторски клас е много удачна, тъй като ще помогне на младите хора да се запознаят с изискванията на бизнеса и ще улесни тяхната успешна реализация след завършване на висшето образование. „Безпорно ползата ще бъде и за двете страни в този процес – работодатели и студенти, които ще си сверят часовниците и в непосредствен и открит диалог ще си кажат проблемите, както и ще предложат възможни решения”, допълни Васил Велев. Той приветства активността на ръководството на ВУСИ и подчерта, че оттук-нататък все повече фирми ще влизат във вуза и ще търсят доказани професионалисти. Председателят на АИКБ даде примери от практиката, където работодателите се сблъскват с липсата на квалифицирани кадри и харчат огромни средства за тяхното обучение. Този проблем ще се задълбочава в следващите години и само качествени вузове, които дават необходимата теоретична и практическа подготовка, ще успеят да се наложат, уточни Васил Велев.
В последвалата дискусия студентите, които бяха изпълнили до краен предел трета аудитория във ВУСИ, показаха завидни знания в областта на актуалните социално-икономически проблеми. Те поставиха въпросите за трудовата миграция, обезлюдяването на населени места, сравнителни предимства на различни производства, бежанската криза и т.н. Представители на академичното съсловие и видни общественици, които също присъстваха на дискусията, се интересуваха от възможностите за намаляването и отпадането на някои банкови такси и комисионни, ефекта от еднодневните трудови договори, справедливостта в компонентите на електрическата електроенергия и др.
„Радвам се, че обществото е будно и търси отговори на важни въпроси”, отбеляза председателят на АИКБ Васил Велев. Той представи позициите на организацията по отделните теми и подчерта, че е за активен социален диалог, който бързо да разреши проблемите.
„Ще работим активно за скъсяване на дистанцията между работодателите и висшето образование”, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Тази среща и майсторския клас на Васил Велев ще подобрят възможностите пред нашите студенти, допълни проф. Манолов. Той подчерта великолепната комуникация с АИКБ и изрази готовност за разширяване на съвместните инциативи, които ще дадат допълнителен стимул и увереност на младите хора в бъдещата им професионална реализация.
В знак на уважение към партньорството с ВУСИ, Асоциацията на индустриалния капитал в България дари 62 тома книги и учебни пособия за библиотеката на вуза. По този повод ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика изказа най-искрената си благодарност на Васил Велев. Президентът на вуза проф. Георги Манолов му връчи свидетелство за дарение и изрази увереността си, че коректните взаимоотношения ще продължават да се развиват в дух на ползотворно сътрудничество.