При изключителен интерес и препълнена зала, във вторник вечерта в Литературен клуб „Перото“ в София, се състоя представянето на тритомната монография  „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ с автор проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика.

Събитието бе уважено от представители на академичните среди, политици, журналисти и общественици. Сред тях бяха зам.-министърът на културата Пламен Славов и Кубрат Пулев.

 „Това е най-добрата книга на проф. д.п.н. Георги Манолов“ – каза водещата на представянето проф. д-р Маргарита Пешева от ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”. „В нея той надгражда над предишните си изследвания, свързани с политическия пазар и развитието на рекламата за България. Това, което прави специално това изследване, е използването на методи и индикатори от всички обществени науки: политологията, историята, рекламата, пропагандата, социологията. Не съм срещала подобно изследване през последните години“ – отбеляза тя. Проф. Пешева посочи, че тритомникът показва, че развитието на властта върви с привилегиите от Античността, през абсолютиска Франция, през Османската империя, през комунистическия режим и стига до наши дни, до огромните заплати и изключителни привилегии, които получават депутати в Европейския парламент. „Издаването на тази книга в България днес е голямо явление. Това не е просто научен, това е морален факт. Морално днес е да говорим за привилегиите, морално е да показваме, че привилегиите съпътстват човешката цивилизация, морално е да се борим срещу изключителното неравенство, което съществува от древността до наши дни. Книгата е полезна за обществото. Аз се радвам, че проф. д.п.н. Георги Манолов устоя и написа толкова силна книга“- подчерта тя.

„В българската интелектуална общност е добре известно, че проф. д.п.н. Георги Манолов е сред водещите представители на съвременната наука за политика в България“- каза в експозето си по време на представянето и авторът на предговора към тритомната монография проф. д.и.н. Трендафил Митев от УНСС. „През цялата си академична кариера той наложи трайно в общественото пространство образа си на решителен учен, който разкрива и обяснява онова, което не е изследвано. В резултат на реализираната мащабна изследователска програма е автор на две дузини монографии плюс 170 студии и статии, публикувани в 14 държави по света“- посочи проф. Митев. По думите му проф. Манолов е натрупал колосален изследователски опит и необходимия информационен ресурс, които са формирали специфичната дълбочина на погледа му при осмислянето на главните политически проблеми. „Това му осигури знания, убеждения и самочувствие, за да се захване с изключително злободневната тема за политическите привилегии. Като той реши да проучи и обясни темата не на парче за определена формация или за България. В стилистиката на своята решителна предприемчивост проф. Манолов пристъпи към изследването на привилегиите въобще от дълбока древност до наши дни, а това означава в рамките на цели 5 хиляди години“- отбеляза проф. Митев. Той подчерта, че това е един ангажимент, който няма аналог като творческо начинание в българската политическа наука досега. „Настоящата монография иде да запълни една огромна и безспорна празнота в знанията на българския читател, свързана с историята, особеностите и мащабите на привилегиите в световните политически процеси. От днес нататък ние имаме вече една изчерпателна история и теория на политическата псевдокултура. Чрез тритомника проф. Манолов е открил и обяснил истината за една политическа закономерност, която е стояла досега някак си настрани от трайното ни внимание, и нейната дефиниция може да се формулира така: В общество, в което властта злоупотребява с привилегиите, не може да се гарантира трайно бъдеще за народа и държавата, а да се създаде нов важен политически закон винаги е събитие с непреходна стойност в развитието на науката и е фундаментален принос за цялостната еволюция“- посочи в заключение проф. Митев.

 „Изследвал съм феномена привилегии от гледна точка на властта, защото, както е известно, властта и привилегиите са като сиамските близнаци“ – каза пред присъстващите проф. д.п.н. Георги Манолов. Той обясни, че е търсел политическите измерения на привилегиите тогава, когато те било законно, било незаконно се дават на едни или други политически елити. „Направил съм на няколко пъти много рязка диференциация на това, че привилегиите, свързани с властта са едно, социалните привилегии са съвсем друго. Изследвам привилегиите, които се получават на базата власт и институции. Това е една от водещите нишки. На второ място важни са легитимността и нелегитимността, което дава класификация на самите привилегии. Важно е те да са легитимни, но дори и така те дразнят обществото, защото те са много повече от това, което трябва да получават политически елити и лидери, затова съм се опитал да очертая границата между законност и незаконност в политическите привилегии и да направя тази диференциация“ – посочи проф. д.п.н. Манолов. Другият жалон, който го е водил, е кое е нормално и кое не е, коментира той и посочи, че също е засегнал бъдещето на привилегиите и какво трябва да се прави. „На първо място трябва да се преосмисли моделът на възнагражденията на народните представители. Заедно с колеги разработваме алгоритъм на привилегиите, на депутатските възнаграждения, който ще включва набор от най-съществени критерии и ще отчита всичко онова, което е дейност на народния представител. Чрез съответната точкова система ще се отчете реално кой какво участие е взел в дейността на парламента. Не съм наивен и знам, че това няма да стане лесно и може да стане с промяна на ред закони, на изборния кодекс, на избирателната система. Няма как с тази пропорционална избирателна система ние да искаме възможно най-добро качество“ – посочи в заключение проф. д.п.н. Манолов и подчерта, че това може да се направи като начало с разработката на закон за политическите привилегии в България.

В края на представянето, продължило над два часа при изключителен интерес, той отговори на многобройните въпроси от залата и надписа с персонално послание книгата на всеки, изразил своя научен или обществен интерес към цялостния анализ на властта и привилегиите от XXX в. пр.н.е. до XXI в. н.е.