Преходът свърши, а сега накъде?

Nov 23, 2015

Изявени студенти от УНСС, СУ, НБУ и ВУСИ дебатираха на кръгла маса с болезнена откровеност.

 

„На ход сте вие, младите хора!” С тези думи президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. дпн Георги Манолов откри кръгла маса на тема „Преходът свърши, а сега накъде?”. Дискусионният форум беше организиран от студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО”, в което влизат изявени представители на УНСС, СУ и НБУ. Домакин на дебата беше ВУСИ, а младите хора с болезнена откровеност направиха анализ на прехода в България, констатираха проблемите и предложиха работещи идеи за тяхното отстраняване. Разделението на властите, демократичността на изборите, партийната олигархия и съмнителното забогатяване провокираха студентите, които аргументирано и нахъсано заявиха желанието си за коренна промяна. Такава, която да премахне уродливите дефекти и да гарантира справедливо бъдеще. „Вливайте се в политическия живот и бъдете активни”, призова проф. Манолов. Той подчерта, че достъпът до партиите е запушен, а решенията се взимат от малки олигархични кръгове, който целят да се самовъзпроизвеждат. Изходът е в масирания натиск, който можете да окажете, категоричен е президентът на ВУСИ. Според него преходът тепърва предстои, защото 26 години само буксуваме, а промените са козметични. Политологът постави резонния въпрос частна ли е новата частна собственост, доколкото зад нея десетилетия наред стоят едни и същи хора. Проф. Манолов не пропусна темата за приватизацията, при която около 80 млрд. долара държавни активи бяха източени. Това обяснява феномените като бедност и ниска производителност на труда в днешно време, поясни президентът на ВУСИ. Конституционната реформа, съдебната система, президенските правомощия също бяха обсъдени на кръглата маса. Младите хора се обединиха около идеята, че обществото продължава да не бъде наясно с понятието преход и това до голяма степен обяснява голямото объркване, като неясна продължава да бъде и крайната цел на промените от преди 26 години. Студентите поискаха дискусията да прерасне в национална научна конференция, която да предложи свежи идеи, генерирани от всички вузове, а президентът на ВУСИ с радост я прие. Ще поемем домакинството и ще ви подкрепим, заяви проф. Манолов.  Назрява процес за появата на нови политически субекти и дори вие можете да създате студентска партия, което ще бъде прецедент в цяла Европа. Със сигурност ще спечелите симпатии, ще разбиете статуквото и ще повишите избирателната активност, не скри оптимизма си политологът. Необходима е конкуренция на идеи и ускорено обновяване във всички партии, за да бъде преходът успешен, заключиха участниците в кръглата маса, организирана от ЕГО ПОЛИТИКО и Висшето училище по сигурност и икономика.