Преподаватели на ВУСИ сред елита в дебат за бежанците

Oct 5, 2015

Зам.-ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика доц. д-р Томо Борисов и деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” проф. д-р Никифор Стефанов участваха в конференция за „Бежанската вълна и предизвикателствата пред националната сигурност”. Дискусията беше под патронажа на вицепрезидентът Маргарита Попова и е организирана от Института за стратегии и анализи. На конференцията, която се проведе в централата на Българския червен кръст в София, присъстваха дипломати от посолствата на САЩ, Чехия, Македония, евродепутати, народни представители и експерти.

Изказвания направиха министър-председателят Бойко Борисов, вицепрезидентът Маргарита Попова, председателят на БЧК д-р Христо Григоров, специалисти и преподаватели в сферата на сигурността.

Зам.-ректорът на ВУСИ доц. д-р Томо Борисов направи експозе, в което алармира, че „Балканите горят отново, този път не от война”. Ако кризата с мигрантите излезе от контрол, ще предизвика ефектът на доминото, предупреждава доц. Борисов, който е утвърден авторитет по сигурността. И допълва, че ако Сирия бъде превзета от „Ислямска държава” ще последва много бързо нейното разпространение към Ирак и Либия, което ще доведе до огромни проблеми в Турция, а след това – непредвидими последици за България и останалите балкански страни. Доц. Борисов настоява за определяне на единна политика, за постигането на която е необходимо сътрудничество на структури и организации от ООН, ЕС и всички демократични държави.

Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” проф. д-р Никифор Стефанов анализира миграционната война и заплахите за сигурността на България. Като основни потенциални такива той посочва хуманитарната криза, асиметричните заплахи и тези от повишена криминална и организирана престъпност. Проф. Стефанов обръща внимание и на организацията „Ислямска държава”, която коренно промени представите за терористични атаки. Групировката с всеки изминат ден разширява своите действия и провежда мащабни операции, които се характеризират с много жертви и ранени, и изключителен цинизъм, пише деканът на ВУСИ. Той поставя с изключителна острота въпросът за достъпа на „Ислямска държава” до биологични оръжия, които са евтини, но могат да нанесат огромни поражения върху големи територии. Остава въпросът кога, а не дали, алармира проф. Стефанов. Като анализира тенденциите за миграцията на хора през страната ни, експертът по национална сигурност поставя и друг въпрос – колко от легалните и нелегалните мигранти, останали в страната ни, са терористи или криминални елементи? В заключение проф. Стефанов изразява убеждението си, че България има политическата воля, необходимия капацитет и ресурс, за да посрещне потенциалните рискове и заплахи за сигурността на държавата.

На конференцията стана ясно, че лицата, потърсили убежище в страната ни са се увеличи над 10 пъти за пет години. Статут на бежанец са получили 9 345 души.

Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов също взе участие на конференцията. Политологът изтъкна, че страните от ЕС не са подготвени за такъв бежански процес, защото и самият съюз няма ясно изградена политика относно условията за приемане на бежанците. Проф. Манолов настоява за решителни промени както в политиката за сигурността, така и в рамките на цялостната държавно-институционална система, за да се въведе ред в сектора за сигурност у нас на всички йерархични равнища. Той предложи да се обислят съвместни мерки с неправителствени органзации за организиране на дарителски и други акции в помощ на хората, изпаднали в беда.

След края на дискусията изп. директор на Института за стратегии и анализи Валерия Велева благодари за активното участие и лично на проф. Никифор Стефанов. Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” на ВУСИ представи много ценни от експертна и професионална гледна точка позиции, пише Валерия Велева. И допълва: „Поставихте ясно въпроси, чието решение трябва да бъде общо – на експертите, на политиците, на държавниците и на самите народи на Европа”. Тя остава с дълбок респект към проф. Стефанов и е убедена, че и за в бъдеще темите за сигурността, за защита на слабия и онеправдания, за отстояване на националните интереси ще събират специалистите, сред които са утвърдените авторитети на Висшето училище по сигурност и икономика.