Преподаватели

 

Академичният състав на висшето училище осигурява качествено и професионално изпълнение на дейностите си. Високото ниво на обучението е гарантирано от изключителния академичен състав от ерудирани преподаватели в отделните направления. Той се състои от 48 души на основен трудов договор професори, доценти, доктори на науките, доктори и асистенти, които със своята подготовка формират качествени специалисти за нуждите на националната сигурност, икономиката, администрацията и управлението. От тях 15 са професори, 20 са доценти и 6 са доктори на науките. А общият брой заедно с преподавателите на граждански договор надхвърля 100 души. Във ВУСИ съществуват конкретни и прозрачни процедури, отговарящи на законовите изисквания за назначаването на квалифицирани преподаватели, включително и за осигуряване на професионалното им развитие. На преподавателския състав се създават всички необходими условия за професионално израстване и хабилитиране. Планирането на потребността от кадри е на базата на определени специалности, програми и планове и се осъществява от ръководството на ВУСИ въз основа на разработения план за научно израстване на академичния състав.

Държавният глава Румен Радев връчи Почетния знак на президента на проф. д.п.н Георги Манолов. Церемонията се състоя по време на тържественото събрание по повод 20-ата годишнина на Висшето училище по сигурност и икономика и връчването на дипломите на абсолвентите, завършили през 2023 г. образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”. Президентът на ВУСИ е отличен с държавното отличие по повод 20-годишнината от създаването на Висшето училище по сигурност и икономика, за основополагаща роля като ректор и президент за неговото развитие и утвърждаване в национален и международен план, както и за дългогодишен академичен и научен принос с високо значение за напредъка на висшето образование в България.

Акредитация
Новини
Събития

Прием
Обучение
Преподаватели

Студенти
Студентски съвет
Студетнски практики

Стипендии
Галерия
Алумни

Проекти и програми
Социална политика
Международна дейност

Центрове и звена
НИД
Контакт