Преподписване на Споразумението за научно-техническо сътрудничество на Регионалния академичен център (РАЦ) – Пловдив

Jun 13, 2013

На 13 юни 2013 година от 13 часа в Заседателната зала на Колежа по икономика и администрация – Пловдив (КИА) се състоя официалното преподписване на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между БАН, университетите на територията на Пловдив и фирмите на Регионалния академичен център (РАЦ) – Пловдив.

На срещата присъстваха Председателят на БАН – акад. Стефан Воденичаров, Зам.-председателят – акад. Д. Дамянов, чл.-кор. проф. Д. Димитров – съветник на Председателя на БАН и Ректор на КИА, Координаторът на РАЦ – Пловдив – проф. д-р Р. Каканаков, Президентът на КИА – проф. д.п.н. Г. Манолов, университетски преподаватели, фирми и др.

До момента такива Регионални академични центрове са разкрити и в Русе и Бургас, а до края на юни такива ще заработят и в Плевен, Благоевград, Велико Търново и Шумен.

Страните сключиха Споразумението, за да си сътрудничат в научно-изследователската и иновационна дейност, квалификацията на кадрите, съвместните публикации и патенти и участието в съвместни научно-изследователски и научно-приложни проекти, свързани с развитието на Пловдивски регион и страната.