ВУСИ IT академия отваря врати с курс за мрежови специалисти по международна сертифицирана програма

Feb 18, 2021

Висшето училище по сигурност и икономика открива своя IT академия, в която ще могат да се обучават както студенти, така и ученици, частни лица и корпоративни клиенти, чиито интереси са в тази сфера.

Курсовете, с които стартира академията, са за мрежови специалисти и ще се водят от сертифициран инструктор по Сиско академична програма. Това дава уникална възможност на всички желаещи да се развиват в тази сфера, защото вузът е единственият в Пловдив, който предлага курсове по програмата „Сиско“ и дава системна подготовка за получаване на CCNA (Cisco Certified Networking Associate) сертификат.

CCNA е международно валиден сертификат. Програмата постоянно се надгражда така, че да отговаря на изискванията и предизвикателствата в IT бранша, а през 2019 г. Сиско стартираха обновена учебна програма CCNAv7 .

Обучението, което ВУСИ предлага, се извършва изцяло онлайн и е разделено на 3 нива, като при успешно положени изпити и покриване на изискванията за всяко ниво студентите получават сертификат от ВУСИ, а след покриване на трите нива, ако имат желание, могат да защитят и световновалиден сертификат CCNA в сертификационен център.

Това е наистина уникална възможност за развитие на студентите и IT специалистите, защото от години тези курсове се провеждаха най-близо в София. ВУСИ е единственият ВУЗ в Пловдив, който има активна Сиско академия, след като покри изискванията за обучение на мрежови специалисти.

И това е само началото. „Тепърва предстои да разрастваме нашата IT Академия с иновативни и интересни курсове и програми“, коментира президентът на ВУСИ, проф. д.п.н. Георги Манолов.

За повече информация и въпроси пишете на itacademy@vusi.bg, а всичко за курса можете да видите тук