Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н Георги Манолов стана първият в страната собственик и ръководител на висше учебно заведение, носител на приз „Лидер в Емоционалната интелигентност”.

Наградата е учредена и се връчва за пръв  път през тази година от „Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност”, която е партньор на вуза в различни инициативи в последните години. 

Проф. д.п.н. Манолов е номиниран и оценен високо от авторитетно жури от професионалисти както за приноса си в развитието на образованието в областта на емоционалната интелигентност, така и като лидер, който прилага в ежедневната си работа високи нива на емоционална интелигентност.

Наградата му бе връчена от името на Фондацията от проф. д-р Валентин Василев.