Директорът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Ани Хосен и мениджърът КСД Илина Георгиева взеха участие в тържеството по повод патронния празник на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив. Те връчиха на директора на елитното училище Веселина Карапеева поздравителен адрес от името на президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. В него се казва:

„За мен е чест и удоволствие да Ви приветствам по повод патронния празник на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив.

От времето на своето създаване Вашето училище неизменно следва своята основна мисия – да се утвърждава като престижен учебен център с модерна материална база и значимо национално и международно сътрудничество. Непрестанните Ви усилия за въвеждане и усъвършенстване на иновативни методи на обучение са важна предпоставка за изграждането на квалитетни специалисти, които да бъдат достойни и преуспяващи хора.

МГ„Акад. Кирил Попов“ – Пловдив задава успешно съвременните национални образователни критерии. Благодарение на изключителната експертиза на преподавателите на училището и на непресъхващата жажда за знания на учениците Вие оставяте трайна следа и формирате перспектива за развитието на българското средно образование“.