Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов представи иновативната научна идея система с изкуствен интелект да изчислява парламентарните привилегии. Това стана по време на лекцията му на тема „Парламентарните привилегии и изкуственият интелект и развитието на националната сигурност на държавата“, която той изнесе на международната научна конференция „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“, състояла се на 30 септември във ВУСИ.

„Съгласно предложението възнагражденията ще се калкулират на базата на алгоритъм за изработката на законопроект или нормативен акт от народния представител“ – обясни проф. д.п.н. Георги Манолов. Той коментира, че възнаграждението по правило е минимум три работни заплати, след това алгоритъмът на базата на критерии и точкова система посочва може или не може да се увеличи.

„Разработването на подобен механизъм с помощта на изкуствения интелект ще доведе до подобряване на качеството на работата на депутатите като законотворци и ще спомогне за моралното им ангажиране, че те носят отговорност за развитието на държавата и особено за националната й сигурност“ – посочи още президентът на ВУСИ. „Аз съм категоричен привърженик на това, че трябва да се приеме закон за привилегиите, който да регламентира и подобна оценка на труда на народните представители. По темата би могло да бъде създаден и експертен обществен съвет от най-изявените специалисти. Не съм против привилегиите, но те трябва да бъдат дозирани и адаптирани в тези условия към стандарта на живот в държавата. Това за мен е един от начините да имаме качествени институции“- подчерта също проф. д.п.н. Георги Манолов пред участниците в научния форум.

Той представи на тяхното внимание и новоизлезлия тритомник със свои научни трудове „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.). В изданието са включени:

  • том първи – „Теоретико-методологически въпроси“;
  • том втори – „Античност, средновековие, съвременност“;
  • том трети – „Привилегиите на властта в България (от 1878 г. до сега).