Президентът на КИА на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Jun 23, 2014

Президентът на Колежа по икономика и администрация – Пловдив проф. дпн Георги Манолов ще присъства на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. Събитието е на 24 юни от 11 ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.

Ще се обсъждат очакванията от професионалното и университетско образование в района и ще се търси по-детайлна връзка между обучението, висшите училища и бизнеса. Другите теми, които ще бъдат разглеждани на заседанието, са свързани с развитието на Южен централен район, кандидатурата на Пловдив за „Европейска столица на културата 2019”, както и изпълнението на оперативни програми на Европейския съюз. Поканени са ректорите на всички висши училища в района, както и представители на Министерството на образованието и науката, Областния информационен център и т.н. Очаква се изводите от дискусиите и решенията, които се вземат, да окажат положително влияние върху развитието на Пловдив и Южен централен район.