Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов с почетна грамота от университета „Харвард”

Jun 22, 2015

Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика (бивше КИА) проф. д.п.н. Георги Манолов получи почетна грамота от Харвардският университет (Harvard University). Отличието е за успешно участие в 12-я Международен академичен конгрес „Наука, образование и технологии в съвременния свят”.

Конференцията се проведе в Масачузетс, Кеймбридж, Съединени американски щати, в периода 18-20 април 2015 г.

Професионализмът при подготовката, участието и презентацията на научния форум в областта на политическите науки, станаха основание председателят на Организационния комитет проф. Роналд Хол да присъди почетна „Грамота за постижение” на президента на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов.

Отличието е за успешно участие в 12-я Международен академичен конгрес „Наука, образование и технологии в съвременния свят”