Нови специалности

Нови специалности за ОКС „бакалавър“ (учебна 2019/2020 г.)


Професионално направление „Администрация и управление“

 • „Мениджмънт на социалната дейност“

Професионално направление „Икономика“

 • „Международен бизнес“

 • „Маркетинг“

Професионално направление „Национална сигурност“

 • „Корпоративна сигурност“

 • „Киберсигурност“

 • „Съвременни охранителни системи и сигурност“

Нови специалности за ОКС „магистър“ (учебна 2019/2020 г.)


Професионално направление „Администрация и управление“

 • „Социално предприемачество“

 • „Европейска администрация и управление на проекти“​_

 • „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“

 • „Управление на алтернативните видове туризъм“

 • „Мениджмънт на балнео- и СПА туризма“

 • „Управление, политика и бизнес“

Професионално направление „Икономика“

 • „Валутен, митнически и данъчен контрол“

 • „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“

 • „Кръгова икономика“

 • „Икономика на туризма“

Професионално направление „Национална сигурност“

 • „Индустриални отношения и сигурност“

 • „Регионална защита на населението и критичната инфраструктура“

 • „Корпоративна сигурност“

 • „Сигурност в туризма“

 • „Защита на информацията“

 • „Митническо разузнаване и разследване“

 • „Информационна сигурност“

 • „Авиационна сигурност“