Записване за квалификационни курсове

Предоставената чрез кандидатстване за прием през уебсайта информация съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С натискането на бутона „Изпрати“ лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно с цел кандидатстване за прием във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА.
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност.
Лицето дава съгласието си ВУСИ да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на хартиен и електронен носител за целия срок на провеждане на кандидатстудентската кампания, за която лицето се е записало, и за срок до 5 години след приключването ѝ, след което ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички лични данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност).
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА може да предоставя достъп до същата информация на свои служители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация.

За да се запишете за квалификационен курс, освен онлайн формата, можете да дойдете и на място в кандидатстудентския център на ВУСИ на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13.


    Желан квалификационен курс*:

    Прикачване на документи за записване: