Онлайн кандидатстване – Бакалавър

  Специалности и форми на обучение

  Изберете реда на специалностите при класиране в съответствие с Вашите желания

  Завършили ли сте средното си образование?
  ДАНЕ

  Анкета

  Как разбрахте за Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ)?

  Кое Ви мотивира да учите в ВУСИ?