Онлайн кандидатстване – Бакалавър

Предоставената чрез кандидатстване за прием през уебсайта информация съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С натискането на бутона „Изпрати“ лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно с цел кандидатстване за прием във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА.
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност.
Лицето дава съгласието си ВУСИ да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на хартиен и електронен носител за целия срок на провеждане на кандидатстудентската кампания, за която лицето се е записало, и за срок до 5 години след приключването ѝ, след което ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички лични данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност).
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА може да предоставя достъп до същата информация на свои служители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация.

За да станете наши студенти, освен онлайн формата, можете да дойдете и да подадете своето есе или да попълните тест и на място във ВУСИ на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13.

Информация на кандидат-студента

Специалности и форми на обучение

Изберете реда на специалностите при класиране в съответствие с Вашите желания

Конкурсни изпити

Анкета

Как разбрахте за Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ)?

Кое Ви мотивира да учите в ВУСИ?

[recaptcha]

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; ksk@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; ksk@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg