Прием "Бакалавър"

Може да използвате нашата форма за онлайн кандидатстване

Кандидатстудентски бонуси всеки петък и събота в дните на отворени врати на ВУСИ
12, 13, 19, 20 април
 • Безплатно обучение за целия първи курс на първия по бал класиран кандидат-студент за учебната 2019/2020г.
 • Безплатно обучение за първия семестър на втория по бал класиран кандидат-студент.
 • Намаление с 30% на таксата на трима кандидат-студенти – участници в класирането по време на дните на отворените врати.
 • Намаление на таксата за приети първокурсници, които доведат за кандидатстване свой приятел.
 • Преференциални такси за социалнослаби студенти.
Бакалавърски програми
Нови специалности за ОКС „бакалавър“ (учебна 2019/2020 г.)

Професионално направление „Администрация и управление“

 • Мениджмънт на социалната дейност

Професионално направление „Икономика“

 • Международен бизнес
 • Маркетинг

Професионално направление „Национална сигурност“

 • Корпоративна сигурност
 • Киберсигурност
 • Съвременни охранителни системи и сигурност
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

Специалност Счетоводство и контрол със специализация:

 1. Счетоводство и стандартизация в публичния сектор
 2. Международни счетоводни стандарти

Специалност Финанси със специализация:

 1. Банки, банков контрол и банково дело
 2. Митническо разузнаване и разследване
 3. Онлайн финансови измами

Специалност Икономика на туризма

Специалност „Дигитален маркетинг“ със специализация:

 1. Уеб дизайн и създаване на мултимедийни продукти
 2. IT анализ и бизнес стратегии
 3. Дигитална култура в съвременната организация
Балообразуване

Удвоената оценка от националната матура или от конкурсния изпит есе на предварителна тематика (или оценките от успешно издържани конкурсни изпити по български език и литература, математика, география, история, икономика и езикова култура в други висши училища) среден успех от дипломата за средно образование

i
Документи за кандидатстване
 • Лична карта (оригинал и ксерокопие)
 • Диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)
 • Заявление (по образец от ВУСИ)
 • Снимки – 4бр. (формат за документи за самоличност)
Социална политика
 • Прием на студенти от домовете за сираци с напълно безплатно обучение
 • Прием на студенти – деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители от системата на МВР – с напълно безплатно
 • Студенти в неравностойно положение получават 33% отстъпка от таксата за обучение
 • Стипендии за отличниците
Къде?

В сградата на ВУСИ (гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 13) или в представителствата за кандидатстудентска кампания в гр. София (тел. 02/42 38 320) и гр. Хасково (тел. 038/500 440).

Форми на обучение

 • редовна – 4 години
 • задочна – 4 години

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.
Принципът на преподаване е модулен, по кредитна система.

Нова сграда

Студентите се обучават в модерна учебно-материална база, която разполага с всички необходими условия за провеждане на висококачествен учебен процес.

 

Кредити за студенти

Студентски кредити за новоприети студенти първи курс, редовна форма на обучение. При кредит за студенти от първи курс, редовна форма на обучение, средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението, се възстановяват по сметка на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ, че е платена таксата за обучение.

Още:
Подробна информация за студентски кредити
Обща информация за студентски кредити от Министерство на образованието