ВУСИ в топ 6 на университетите. ВУСИ е регионален лидер по облагаем доход (Виж повече)

Бакалавърски програми

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА“

Специалност Защита на националната сигурност със специализация:

Специалност Стопанско управление със специализация:

Специалност Счетоводство и контрол със специализация

 • Противодействие на хибридни войни
 • Управление на кризи, бедствия и аварии
 • Защита на класифицираната информация

 • Международен бизнес и проекти
 • Бизнес психология и човешки ресурси
 • Интелектуална собственост и бизнес култура

 • Счетоводство и стандартизация в публичния сектор
 • Международни счетоводни стандарти

Специалност Национална сигурност със специализация:

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Специалност Финанси със специализация

 • Информационна сигурност
 • Корпоративна сигурност
 • Международна сигурност

Управление на бизнес информационните технологии

 • Банки, банков контрол и банково дело
 • Митническо разузнаване и разследване
 • Противодействие на онлайн финансови измами

Специалност Противодействие на тероризма със специализация:

Специалност „Дигитален маркетинг“ със специализация

 • Международна политика за сигурност
 • Киберсигурност и кибертероризъм

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 • Уеб дизайн и създаване на мултимедийни продукти
 • Е-маркетинг
 • IT анализ и бизнес стратегии
 • Дигитална култура в съвременната организация

Магистърски програми

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

 • Национална сигурност
 • Противодействие на тероризма
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Криминалистика 
 • Корпоративна сигурност ♦ново
 • Киберсигурност ♦ново
 • Съвременни охранителни системи и сигурност♦ново
 • Индустриални отношения и сигурност♦ново
 • Регионална защита на населението и критичната инфраструктура ♦ново
 • Сигурност в туризма ♦ново
 • Защита на информацията ♦ново
 • Митническо разузнаване и разследване ♦ново
 • Информационна сигурност ♦ново
 • Авиационна сигурност ♦ново

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

 • Стопанско управление
 • Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност
 • Управление на бизнес информационните технологии
 • Управление на софтуерните технологии
 • Мениджмънт на социалната дейност ново
 • Социално предприемачество ново
 • Европейска администрация и управление на проекти ♦ново
 • Мениджмънт на хотелиерстовто и ресторантьорството ♦ново
 • Управление на алтернативните видове туризъм ново
 • Мениджмънт на балнео- и спа туризма ново
 • Управление, политика и бизнес ново

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА“

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Дигитален маркетинг
 • Международен бизнес ♦ново
 • Маркетинг ♦ново
 • Валутен, митнически и данъчен контрол ♦ново
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане ♦ново
 • Кръгова икономика ♦ново
 • Икономика на туризма ♦ново

 

Докторски програми

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Антитероризъм (Организация и управление на антитерористичната дейност)

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА“

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; ksk@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg