Нови специалности

Професионално направление “Национална сигурност”

Професионално направление “Администрация и управление”

Професионално направление “Икономика”

 

Политически маркетинг със специализация:

  • Управление на предизборната кампания

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Дигитален маркетинг със специализация:

  • Уеб дизайн и създаване на мултимедийни продукти
  • Е-маркетинг
  • IT анализ и бизнес стратегии
  • Дигитална култура в съвременната организация.