Специалности

 

Бакалавърски програми

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

 • Информационна и корпоративна сигурност
 • Международна сигурност
 • Киберсигурност и кибертероризъм

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

 • Международен бизнес и проекти
 • Бизнес психология и човешки ресурси
 • Интелектуална собственост и бизнес култура

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

 • Счетоводство и стандартизация в публичния сектор
 • Международни счетоводни стандарти
 • Банки, банков контрол и банково дело
 • Митническо разузнаване и разследване
 • Онлайн финансови измами
 • Уеб дизайн и създаване на мултимедийни продукти
 • IT анализ и бизнес стратегии
 • Дигитална култура в съвременната организация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

Специалност Защита на националната сигурност със специализация:

Специалност Стопанско управление със специализация:

Специалност Счетоводство и контрол със специализация

 • Противодействие на хибридни войни
 • Управление на кризи, бедствия и аварии
 • Защита на класифицираната информация

 • Международен бизнес и проекти
 • Бизнес психология и човешки ресурси
 • Интелектуална собственост и бизнес култура

 • Счетоводство и стандартизация в публичния сектор
 • Международни счетоводни стандарти

Специалност Национална сигурност със специализация:

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Специалност Финанси със специализация

 • Информационна сигурност
 • Корпоративна сигурност
 • Международна сигурност

Управление на бизнес информационните технологии

 • Банки, банков контрол и банково дело
 • Митническо разузнаване и разследване
 • Противодействие на онлайн финансови измами

Специалност Противодействие на тероризма със специализация:

Специалност „Дигитален маркетинг“ със специализация

 • Международна политика за сигурност
 • Киберсигурност и кибертероризъм

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 • Уеб дизайн и създаване на мултимедийни продукти
 • Е-маркетинг
 • IT анализ и бизнес стратегии
 • Дигитална култура в съвременната организация

Магистърски програми

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Национална сигурност
 • Противодействие на тероризма

 • Стопанско управление
 • Управление на бизнес информационните технологии
 • Управление на софтуерните технологии

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Дигитален маркетинг