Уважаеми колеги, преподаватели и студенти, дами и господа,

24 май е духовно значим и съкровен ден, в който честваме светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност.

Съдбата на нацията ни е белязана с нравствената сила на вярата, езика, писмеността и свободата. Българският народ е устоявал на превратностите на историята и изпитанията на времето, съхранил е словото си и го е пренесъл непоколебимо през вековете.

Затова помним и дълбоко сме вплели в националното си самосъзнание нашите първоучители и техните ученици. Именно писмеността и книжовността възпитават синовното ни чувство към родината, съграждат и съхраняват България.

Животворните думи „Върви, народе възродени“ носят силата на нашето славно минало, значимия ни принос за развитието на европейската цивилизация, мъдростта ни в съвремието и далновидността ни занапред. Нашата мисия е изграждането на ерудирани и отговорни личности, които са бъдещето не само на страната ни, а и на света.

24 май е ден на благодарност към представителите на академичния и на научния елит, към учителите и дейците на културата и изкуството. Всички тези съвременни будители заслужават нашето възхищение, защото те се грижат за духовната приемственост между поколенията и устойчиво и непоколебимо градят модерна, успяваща и просперираща държава.

Честит празник!

С уважение,

проф. д.п.н. Георги Манолов

/президент на ВУСИ/