Приветствие за първата годишнина на Висшето училище по сигурност и икономика

May 26, 2016

Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,

От името на ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика и лично от мое име Ви приветствам с първата годишнина на ВУСИ!

На 26 май 2015 година „Държавен вестник” в брой 38 обнародва решението на 43-ото Народно събрание за преобразуване на Колежа по икономика и администрация в частно специализирано Висше училище по сигурност и икономика.

За този период от време ВУСИ се утвърди като един от най-динамично развиващите се вузове в България, който вече задава стандарти, с които се съобразяват всички университети. Заложихме на взискателността, уникалността, сигурността и интелигентността и с право се превърнахме в запазена марка в българското образование.

ВУСИ разшири международното си влияние, натрупа сериозен имидж и спечели признанието на академичната общност, наложи се като основен партньор на работодателските организации. Уникалното съчетание на специалности, атрактивните бакалавърски и магистърски програми, както и сериозната научна дейност, превърнаха ВУСИ в модел на подражание. Оптимизирахме учебният процес по начин, който гарантира придобиването на необходимите теоретични и практически умения от студентите.

Заложихме на най-добрите професионалисти в съответните области, инвестирахме в материално-техническата база, спечелихме доверието на национални и международни организации, търсени сме при подготовката и разработването политики за утвърждаване на добрите практики във висшето образование. Списъкът с постигнатите успехи за сравнително кратък период от време е дълъг. Той се допълва и от успешно проведената международна научна конференция „Съвременните заплахи за сигурността на Европа”, която събра водещи експерти от 5 държави във ВУСИ.

С гордост мога да заявя, че Висшето училище по сигурност и икономика има своя значителен принос в развитието на българската наука и образование, в прилагането на съвременни и високоефективни методи на преподаване и качествено обучение.

Убеден съм, че здраво стъпили на непреходните опори на познанието ще бъдем един от стожерите на просветата и духовността.

Желая Ви още дълги години заедно да честваме дейността на Висшето училище по сигурност и икономика и отправям личните си пожелания за здраве, щастие и много академични успехи!

Честит празник!

26.05.2016 г.                                         Президент на ВУСИ:
Пловдив                                               проф. д.п.н. Георги Манолов