Ново високо признание за президента на ВУСИ

Mar 9, 2021

Известният български политолог проф. д.п.н. Георги Манолов -президент на Висшето училище по сигурност и икономика стана първият българин, член на редакторския борд на научно списание Journal of Political Science and International Relations, издавано в САЩ.

Независимото издателство Science Publishing Group включва в редакционния си екип водещи световни изследователи от над 60 страни в света. В неговото портфолио има над 320 списания, обхващащи широк спектър от научни направления в областта на обществените науки, управлението, икономиката, политологията, социологията и др.

„За мен е голяма чест, че имам възможността да представлявам страната ни в толкова висококачествено научно издание. Вярвам, че с това сътрудничество ще развиваме научната дейност както във ВУСИ, така и във висшето образование у нас като цяло“, коментира проф. д.п.н. Георги Манолов. Той получи сертификат, обозначаващ приемането му като член на борда на редакторите.
С приемането му в организацията проф. Манолов получава и възможността да бъде сред първите учени, които ще се запознаят с редица научни статии и монографии на свои колеги от всички точки на света, чиито публикации предстои да се обнародват на страниците на изданието.

„Обмяната на опит и знания в научните среди е изключително ценна, затова и за мен това членство е нещо много повече – а именно възможност да се докосна до още по-широк кръг от научни трудове в сферата на политическите и социалните науки“, допълни проф. Манолов.