Пробен достъп до две от колекциите на ProQuest

Nov 4, 2016

До края на 2016 година, със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката организира пробен  достъп до две от колекциите на ProQuest :

ProQuest Central  мултидисциплинарна и мултиезична база данни с около 24000 индексирани и реферирани заглавия, от които над 18000 са в  пълен текст. Съдържанието обхваща периодични издания, части от книги,  над 110000 дисертации,  450000 материали от конференции и други документи. Над 7700 от заглавията са включени в индекса Scimago, от тях 70 заглавия са класирани в топ 100.

Представени са документи и на български език.
ProQuest Dissertations & Theses A&I – най-голямата база данни за дисертации в света. Съдържа над 2 милиона документа в пълен текст и още над 4 милиона представени до ниво резюме.
Най-много на брой са защитените дисертации от САЩ, Англия, Канада, Китай, Германия, Шотландия, Франция, Швеция и други.
Базата е мултиезична, не съдържа български дисертации.

Достъпът до базата данни  се осъществява чрез мрежата на висшето училище на адрес: https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=KLTCRNLSPWD97V17HOQM