Пробен достъп до колекцията Leisure Tourism от CABI

Oct 19, 2016

До 17 ноември 2016 г., със съдействието на Българският информационен консорциум, библиотеката осигурява пробен достъп до колекцията Leisure Tourism от CABI.

Базата данни обхваща всички аспекти на туризма, като: отдих, почивка, спорт, хотилиерство, културен туризъм, политика и планиране, образование и обучение, пътуване, изкуства и развличения. Включени са анализи, информационни връзки към ресурси и над 160000 резюмета на статии, добавени са и 2000 книги.

Достъпът до базата данни се осъществява от мрежата на висшето училище на адрес:  http://www.cabi.org/leisuretourism/