Пробен достъп до мултидисциплинарната колекция от списания на Wiley

May 19, 2016

До 15 юли, със съдействието на Българският информационен консорциум, библиотеката осигурява достъп до колекцията от електронни списания на американското издателство Wiley, едно от най-големите издателства за научна литература.
Заглавията са достъпни чрез платформата Wiley Online Library, предлагат се повече от 4 милиона статии от 1500 рецензирани научни издания, над 1200 заглавия на Wiley имат Impact Factor.
Достъпът до базата данни се осъществява от мрежата на висшето училище на http://www.wileyonlinelibrary.com/
Ръководство за потребителя